cropped-header-HVlogo-1-3.jpg

Nieuwsbrief NOVEMBER 2023

PERSOONLIJKE UITNODIGING Rondetafelgesprek WA Hoeve op 30 november

Op 26 oktober hebben we een eerste rondetafelgesprek gehad met oud werknemers van de Willem Arntsz Hoeve. Op 30 november, van 14-16 uur in Pelita, hebben we nogmaals een ontmoeting met mensen die willen praten over een ‘reguliere dag op de Stichting’. Over de Willem Arntsz Stichting zijn dikke boeken geschreven en voor het personeel was hun dagelijks leven misschien vanzelfsprekend, maar voor buitenstaanders als de HVDD valt er genoeg te leren en te documenteren over het dagelijks leven op de Stichting.

Wilt u ook meedoen aan een ronde tafelgesprek? Geef u op via secretariaat@historischeverenigingdendolder.nl of bel naar 030-2251212 ‘Chauffeurs’ mogen gewoon aanschuiven en krijgen natuurlijk ook koffie met lekkers.

Kraampje in het dorp

Op 7 oktober stond de HVDD weer met een kraampje op het pleintje bij bakker Bos. Onze vereniging staat paraat om antwoord op uw vragen te geven, informatie uit te delen en om uw informatie of foto’s met open armen te ontvangen.

Rabo ClubSupport actie

Dank aan de RABO bank die clubs als de onze een financieel steuntje in de rug geeft. Dank aan fans van de HVDD die op ons gestemd heeft. Dankzij u kreeg de HVDD €356,78 als bijdrage voor een groot presentatiescherm.

Bezoek aan Historische Vereniging Maartensdijk

Op 22 oktober ging de HVDD op bezoek bij de archiefcommissie van de historische vereniging Maartensdijk. Aangezien de meeste historische verenigingen tegen dezelfde problemen aanlopen vonden we het wijs om -na De Bilt – ook in gesprek te gaan met Maartensdijk. Behalve leerzaam was dat ook erg gezellig.

Nieuwe expo HIP

Komt u binnenkort in het gemeentehuis in Zeist? Bezoek dan even de tentoonstelling in de hal, rechts van de ingang. Omdat burgemeester Jansen in januari afscheid neemt, heeft het gemeentearchief daar een tentoonstelling verzorgd over alle burgemeesters vanaf 1811. Op de foto spreekt Noortje van Hofwegen - van Amerongen de huidige en voorgaande burgemeesters toe. Zij openden op 23 oktober samen de tentoonstelling.

Wij danken……

Na heel veel jaren in Den Dolder gaat mevrouw Beuker verhuizen en ruimt ze zoveel mogelijk op. Zo lief dat wij o.a. haar oude Dolderse Kronieken kregen. Daar kunnen we altijd andere mensen weer gelukkig mee maken. In het nieuwe jaar sturen we de laatste Dolderse Kroniek weer naar haar nieuwe adres. We hopen dat ze leuke buurtjes krijgt en dat we haar nog regelmatig tegenkomen in Den Dolder.
Van Erica Holtheijer van het Historisch Genootschap Parnassia *) kregen we het Reglement volgens de Wet op het Arbeidscontract uit 1933 van de W.A. Stichting. Een interessant boekje om door te bladeren en te lezen wat in die tijd de minimum en maximumlonen waren. Zowel die van de Geneesheer-Directeur (f 9.300-f 11.000 per jaar) als die van de arbeider plantsoenen (f 20 – f 22 per week). Destijds was “ ….. de Geneesheer-Directeur op voorafgaande aanvrage voor ieder te spreken, desgewenscht onder vier ogen.” Kom daar nog maar ’s om.
*) Parnassia Groep is een GGZ instelling en neemt samen met Altrecht deel in Fivoor
Gaat u ook opruimen of afscheid nemen van ‘Dolderse’ spullen?
Denk aan ons! Een telefoontje naar 030-2251212 of een mailtje aan archief@historischeverenigingdendolder.nl en het wordt -Tuut-Tuut-da’s snel- opgehaald.

FB-Logo
Steeds meer (oud)Doldenaren beleven plezier aan de Facebookpagina van de HVDD. Naar aanleiding van een oude foto vullen we met z’n allen de vraagtekens in over de geschiedenis van ons dorp. U heeft een Facebookaccount nodig om op onze pagina te komen. Neem eens een kijkje!
https://www.facebook.com/historischdendolder/

logo geheugen van Zeist
Wij zijn lid van de Vereniging het Geheugen van Zeist
https://www.geheugenvanzeist.nl/over-ons/historische-vereniging-den-dolder/


Email Marketing Powered by MailPoet