cropped-header-HVlogo-1-3.jpg

Nieuwsbrief JANUARI 2022

HISTORISCH OMMETJE Loopt u een keertje mee?

Donderdag 3 februari a.s. om 11.30 uur vanaf Pelita. Bewegen is goed, zeker met een historisch tintje! Petra Koek verheugt zich u te begeleiden.
Deze donderdag gaan we naar de maquette van de W.A. Hoeve. Deze is sinds zomer 2020 weer op de Hoeve te bewonderen. In het gebouw achter het Hoofdgebouw.
Inlichtingen en aanmelden: voorzitter@historischeverenigingdendolder.nl
maquette wa hoeve
Foto geeft een detail van de maquette weer.
Deze informatie schreef de maker over de maquette:
Deze maquette is gemaakt door Br. Heynis in 1966/1967 in de therapie boven de smederij - Brandweerstalling - loodgieterwerkplaats. Deze therapieruimte was D.A. Heren, is gesloopt in 1971/1972 om plaats te maken voor de Centrale Keuken.
Ondergetekende heeft in zijn vrije tijd geholpen met het opzetten van de maquette in 1967.
Op het terrein werden ter plaatse kleuren bekeken en op de maquette in beeld gebracht. Dit was veel fiets- en loopwerk. En toen het af was kreeg het een plaats aan de muur t.o. de portier in het Directiegebouw. In de beginjaren '80 stond de maquette na wat omzwervingen in het Ketelhuis. Heb deze toen aangepast. De gesloopte witte paviljoens eraf gehaald en de nieuwbouw erop gemaakt. Is daarna naar PersoneelsZaken (ingang begane grond) Delta Huis gegaan.
In 2003/2004 is na omzwervingen de maquette weer in het Ketelhuis terechtgekomen. Heb deze maquette, op verzoek van A. Höppener en Siebo Wesdorp, weer teruggebracht naar de beginperiode van 1966/1967. Alle nieuwbouw eraf, de oude gebouwen maken en plaatsen. Ook het terrein weer aangepast naar zoals het was.
Gert Doornenbal. Soest, 03-02-2004

In Memoriam Ruud van der Sar

Begin deze maand vernamen wij dat Ruud van der Sar is gestorven. Ruud van der Sar was van 2011 tot 2016 penningmeester van onze vereniging. Naast het beheren van de penningen deed hij - zoals gewoon in onze vereniging - heel veel meer. De Historische Vereniging Den Dolder heeft veel aan hem te danken.
Ruud zorgde ervoor dat de automatische incasso op gang kwam, iets dat in een vereniging met vrijwilligers heel veel werk scheelt. Ook verschafte hij ons de Anbi-status, waardoor wij een erkend doel werden voor belastingvrije schenkingen.
De discussie over een nieuwe vorm - en kleur! - van onze kroniek kwam tijdens zijn bestuurschap op stoom en leidde tot de moderne uitstraling waar menig historische vereniging jaloers op kan zijn.
Kroniek special
Hij zorgde in oktober 2014 voor een special van de Dolderse Kroniek die huis aan huis verspreid werd. Deze was in kleur en groot formaat (zie foto). Hij voerde niet alleen de redactie van dit blad, maar zorgde ook voor een volledige sponsoring. Het was het begin van de traditie om eenmaal per jaar huis aan huis in Den Dolder een gratis kroniek te verspreiden.
Hij dacht mee en ondersteunde het maken van een nieuwe website. Hij was jaren de contactpersoon daarvoor. Ook begon hij de maandelijkse email-nieuwsbrief met weetjes voor een breder publiek dan onze leden.
Tot slot was hij altijd bereid te sjouwen met borden e.d. bij evenementen en tentoonstellingen. Kortom, een echte vrijwilliger die wij niet zullen vergeten.
Petra Koek / Dick van Lier

Schenking

Een van onze leden schonk ons een vaas en een bonbonschaal uitgegeven door ‘De Duif’. Het is een welkome aanvulling op onze nog beperkte collectie Fayence cadeau-artikelen van deze Dolderse zeepfabriek v/h Chr. Pleines.
Heeft u ook nog een vaas, asbak, schaal of melkkan uit deze periode? Wij vullen onze collectie hier graag mee aan!
Fayence1
Fayene2

OPROEP oproep OPROEP oproep OPROEP!

Dit jaar bestaat de Historische Vereniging Den Dolder 25 jaar! We willen dat graag vieren samen met de leden en andere dorpsgenoten. Wie wil mee helpen met de organisatie ervan? Graag melden aan voorzitter@historischeverenigingdendolder.nl

En we zijn natuurlijk op zoek naar foto's en verhalen over die 25 jaar. Heeft u een verhaal of foto en wilt u deze delen met ons? Graag sturen aan voorzitter@historischeverenigingdendolder.nl
Laat door uw reacties merken dat de vereniging ook voor u belangrijk is!
FB-Logo
Steeds meer (oud)Doldenaren beleven plezier aan de Facebookpagina van de HVDD. Naar aanleiding van een oude foto vullen we met z’n allen de vraagtekens in over de geschiedenis van ons dorp. U heeft een Facebookaccount nodig om op onze pagina te komen. Neem eens een kijkje!
https://www.facebook.com/historischdendolder/
logo geheugen van Zeist
Wij zijn lid van de Vereniging het Geheugen van Zeist
www.geheugenvanzeist.nl


Email Marketing Powered by MailPoet