cropped-header-HVlogo-1-3.jpg

Nieuwsbrief MAART 2022

HISTORISCH OMMETJE naar de Brandweerpost

HISTORISCH OMMETJE donderdag 7 april a.s. om 11.30 uur vanaf Pelita. Loopt u een keertje mee? Bewegen is goed en historie van uw dorp is altijd interessant. Petra Koek verheugt zich erop u te begeleiden. Inlichtingen en aanmelden: activiteiten@historischeverenigingdendolder.nl

Op donderdag 7 april a.s. gaan we naar de Brandweerpost aan de Dolderseweg. Vroeger was dit het badhuis voor de werknemers van de WA Hoeve die woonden in de dienstwoningen. We mogen even naar binnen!
We lopen langs de dienstwoningen aan het Deltapad. Daarover is in de Dolderse Kroniek van februari jl. veel geschreven. Bent u nog geen lid? Wordt dat dan meteen en u ontvangt deze interessante kroniek alsnog. U kunt eenvoudigweg via onze website lid worden: www.historischeverenigingdendolder.nl

Inlichtingen en aanmelden: activiteiten@historischeverenigingdendolder.nl
Foto's hieronder: bank badhuis: Eric Vos, postcommandant brandweer Den Dolder.
Document handtekeningen: eigen archief HVDD.
brandweer locatie
handtekeningen

Algemene Ledenvergadering 2022

Op woensdagavond 13 april a.s. houden wij onze Algemene Ledenvergadering. Zoals gebruikelijk is plaats van samenkomst Pelita, tijdstip 19.30 uur. Vanaf 15 maart zijn de agenda en de jaarstukken te lezen op onze website.
Na het formele gedeelte en een korte pauze zullen wij met genoegen de historische film van Vlastra uit de jaren '60 vertonen. Degenen die ons volgen op Facebook zagen al verschillende 'stills' hiervan langskomen.
Een aanrader! Ook als u (nog) geen lid bent, kunt u gerust rond 20.15 uur binnenstappen en deze mooie film bekijken.
Vlastra0009
Vlastra in doka a

FIETS VERSIEREN EN SPEURTOCHT op 22 mei
langs de Pleineslaan en de Dolderseweg en dan een ijsje!

Onze vereniging bestaat 25 jaar en dat vieren we graag! Op zondag 22 mei 2022 kunnen kinderen (en hun ouders natuurlijk) hun fiets versieren. Op het parkeerterrein van de M.C. Kerk zijn allerlei versierspullen aanwezig, maar natuurlijk is eigen inbreng ook heel leuk. Na het versieren kun je een speurtocht houden door het dorp, geheel aan de noordkant van het spoor... het eindpunt is weer de parkeerplaats van de kerk. Daar horen we graag wat je ontdekt hebt en krijg je een ijsje.

Plaats: parkeerplaats M.C. Kerk, hoek Dolderseweg, Pleineslaan.
Tijd: 22 mei van 12.00 - 15.00 uur.
Voor wie? voor iedereen, jong en oud. (Ouders: begeleid uw kinderen svp zelf). Inlichtingen en opgeven voor deelname: activiteiten@historischeverenigingdendolder.nl
versierde fiets

Op 5 (Eerste Pinksterdag) en 12 juni 2022: rondwandelen langs verdwenen Den Dolder onder begeleiding van Age van Amerongen en Bert Griffioen

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Historische Vereniging willen wij wandelingen organiseren langs plekken en panden in Den Dolder die er niet meer zijn of die een andere bestemming hebben gekregen.
Aangezien de wandeling door het hele dorp te lang zou duren, hebben we hem in tweeën geknipt, één door Den Dolder noord en één door Den Dolder zuid.
We beschikken over een groot aantal foto’s, zodat de verschillen tussen toen en nu heel mooi duidelijk kunnen worden gemaakt.

De geplande data zijn voor noord op Eerste Pinksterdag 5 juni en een week later, voor zuid op zondag 12 juni. De wandelingen zullen per keer ca. anderhalf uur in beslag nemen.
Aanvang voor beide wandelingen: 13.30 uur.
Start en eindpunt: in beide gevallen bij de fietsenstalling van het station.

Omdat we graag een indicatie willen hebben van het aantal deelnemers, dit i.v.m. met de begeleiding, is het verzoek u op te geven via activiteiten@historischeverenigingdendolder.nl met vermelding van het aantal deelnemers en voorkeur voor noord of zuid.
Ook voor inlichtingen: activiteiten@historischeverenigingdendolder.nl
We hopen jullie te zien!
Dolderse Kroniek tekst

Oproep schrijvers voor de Dolderse Kroniek

Bent u een geïnteresseerde lezer van onze kroniek die viermaal per jaar uitkomt? Kent u wellicht een mooi verhaal over ons dorp en onze dorpsgenoten of wilt u kennis maken met een dossier? Hebt u een vlotte pen, met andere woorden, weet u wat een gemiddelde lezer prettig vindt om te lezen? Meldt u zich dan svp aan. Wij kunnen goed kopij gebruiken van nieuwe schrijvers. Natuurlijk helpen/begeleiden we u waar nodig qua inhoud en stijl. Gewoon eens proberen! reacties: voorzitter@historischeverenigingdendolder.nl

DK jeugd
PS. En heeft uw kind of kleinkind gevoel voor taal en geschiedenis? Kom dan samen met een verhaal, voor de jeugdpagina bv. Of stuur wat foto's in met bijschrift voor die pagina! Fijn om de interesse in geschiedenis van je plek op deze aardbol door te geven aan de nieuwe generatie.
station style E

Jubileumnummer Dolderse Kroniek

Het 25-jarig bestaan gaan we ook vieren met een speciale uitgave van ons kwartaalblad. De helft van de inhoud ervan bestaat uit korte artikelen die een terugblik geven op de start en ontwikkeling van de vereniging, van het archief en van de Dolderse Kroniek. In de andere helft kunt u lezen over het natuurbad De Biltse Duinen waar de Dolderse jeugd vroeger zwemles kreeg en heerlijk kon zwemmen - met nogal wat ondeugendheid. Daarnaast het derde, afsluitende artikel over het leven van Gerrit Dekker die in de oorlog met zijn vader en gedeeltelijk met broer Jan een bijzondere gevaarlijke hongertocht maakte.
Dit jubileumnummer wordt in mei ook huis-aan-huis bezorgd in heel Den Dolder. (Leden die in Den Dolder wonen, ontvangen dus twee exemplaren!)
FB-Logo
Steeds meer (oud)Doldenaren beleven plezier aan de Facebookpagina van de HVDD. Naar aanleiding van een oude foto vullen we met z’n allen de vraagtekens in over de geschiedenis van ons dorp. U heeft een Facebookaccount nodig om op onze pagina te komen. Neem eens een kijkje!
https://www.facebook.com/historischdendolder/
logo geheugen van Zeist
Wij zijn lid van de Vereniging het Geheugen van Zeist
https://www.geheugenvanzeist.nl/over-ons/historische-vereniging-den-dolder/Email Marketing Powered by MailPoet