cropped-header-HVlogo-1-3.jpg

Nieuwsbrief MEI 2022

Duifjes_Met_Ballon_En_Slinger

HVDD 25 jaar – de versierde FIETSSPEURTOCHT

Ons 25 jarig jubileum hebben we zondag de 22e gevierd met een versierde fietsspeurtocht. Zo’n 100 mensen deden mee, waaronder ruim 30 kinderen.
Op de parkeerplaats van de Maria Christinakerk stonden ook een paar borden met foto’s van oud-Den Dolder.
We hebben genoten van de opkomst, de versierde fietsen en de nieuwe informatie die mensen bij de oude foto’s gaven. Op naar de volgende 25 jaar!
speurtocht1
speurtocht2.jpg
speurtocht4

Historisch ommetje op 2 juni 2022

Op donderdag 2 juni om 11.30 uur verzamelen we bij Pelita, Dr Ramaerlaan. We wandelen over het bruggetje de W.A. Hoeve op om stil te staan bij het monument De Wolk. Dit monument is opgericht ter nagedachtenis van de 1163 zgn Vergeten Slachtoffers.
Het is een flinke wandeling dit keer! Ommetje is gratis. Petra Koek begeleidt je. Lopen is gezond; en de historische ommetjes zijn gezellig en leerzaam! Opgeven/informatie: activiteiten@historischeverenigingdendolder.nl
monument de wolk

JUBILEUMWANDELING
met Age van Amerongen en Bert Griffioen op 5 en 12 juni

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Historische Vereniging willen wij een wandeling organiseren langs plekken en panden in Den Dolder die er niet meer zijn of een andere bestemming hebben gekregen. Het zogenoemde Verdwenen Den Dolder.
Aangezien de wandeling door het hele dorp te lang zou duren, hebben we hem in tweeën geknipt, één door Den Dolder noord en één door zuid.

We beschikken over een groot aantal foto’s, zodat de verschillen tussen toen en nu heel mooi duidelijk kunnen worden gemaakt.

De wandelingen zullen per keer ca. anderhalf uur in beslag nemen. De geplande data zijn voor noord op 5 juni (Eerste Pinksterdag) en voor zuid op 12 juni 2022. Beide aanvang 13.30uur. Start en eindpunt bij de fietsenstalling van het station. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Omdat we vanwege de begeleiding graag een indicatie willen hebben van het aantal deelnemers, is het verzoek u op te geven via: activiteiten@historischeverenigingdendolder.nl
We hopen u te zien!
Age van Amerongen en Bert Griffioen
Padus

3e ALV op 31 mei in De Kameel, Dolderseweg 167A om 19.30 uur

Op 13 april hield de HVDD een Algemene Leden Vergadering. Omdat het bestuur een voorstel deed om na 25 jaar ons statuut en huishoudelijk regelement een update te geven werd er op 26 april nogmaals een ALV gehouden (zie foto) waarbij gestemd werd over de voorstellen. Niemand van de aanwezigen maakte bezwaar en via de mail hadden 10 mensen ingestemd met de wijzigingen.
De notaris wees ons erop om -in het bizarre geval dat het hele bestuur zou wegvallen- de ALV jaarlijks een persoon aanwijst die bevoegd is om als ‘noodbestuurder’ op te treden. Omdat we ons statuut toch al gaan aanpassen willen we deze wijziging meteen meenemen. Het bestuur stelt daarom voor om art. 13. Algemene Ledenvergadering lid 5, als volgt aan te vullen:
‘Op de in lid 2. bedoelde algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het, onder overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. Tevens dient aan de orde te komen het aanwijzen van een plaatsvervangend bestuurder ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden.’

Daarom nodigen wij u uit voor een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 31 mei om 19.30u in De Kameel, Dolderseweg 167a.
Agendapunt: Goedkeuring van bovenvermelde aanvulling van de Statuten.
alv2 2022
Op 13 april hebben we afscheid genomen van onze voorzitster Petra Koek en onze eindredacteur Nico van der Kleij.

Nico werkte 4 jaar als eindredacteur voor de Dolderse Kroniek. Vanuit zijn expertise in de uitgeverswereld professionaliseerde hij het proces van het plannen en organiseren van de Dolderse Kroniek. Daarmee kwam ons blad er nog strakker en mooier uit te zien. Ook schreef hij 3 artikelen voor de Kroniek. Als afscheidscadeau ontving Nico bloemen en het -inmiddels niet meer verkrijgbare boek- ‘100 jaar Den Dolder, 1912-2012’.

Met het afscheid van Petra is dit het einde van een tijdperk voor de HVDD. Vanaf 2006 was Petra betrokken bij de HVDD. Ze was er twee jaar secretaris en vanaf 2010 volgde ze Bodes de Vries op als voorzitter. Ze heeft er hard aan getrokken om de vereniging een nieuwe fase in te trekken. Tijdens haar voorzitterschap trad de HVDD naar buiten als een jeugdige, actieve vereniging die het voortouw nam in allerlei zichtbare activiteiten. Ook zocht ze voortvarend naar samenwerking met allerlei verenigingen en organisaties in Den Dolder en Zeist. Daardoor ontstonden prachtige projecten en activiteiten. Op het gevaar af dat we iets vergeten krijgt u hier een kleine opsomming van haar slagkracht: -zet u zich even schrap- een jubileumfeest- en boek voor Den Dolder, een bezoek van de Kameleonschool aan de Remia, fabricage van een tegeltabelau voor het jarige DOSC, medeorganisator van de herdenking van de 1163 Vergeten Slachtoffers, een permanente locatie voor het wandkleed van de Hazenboschschool, restaurantie van de Bevrijdingsbank en de beplanting er omheen, de historische muurschildering bij de Delta Résidence, verschillende informatieborden in het dorp, het plaatsen van drie herdenkingssteentjes, de extra informatie onder het straatnaambord van de Wilhelmina van Essenlaan. Dit alles naast het reguliere werk wat hoort bij een normale voorzitter van een historische vereniging. U zult niet verbaasd zijn dat Petra benoemd werd tot erelid van de HVDD. Zij ontving een bos bloemen, een boekenbon en een modelautootje van de door haar zo geliefde Morris Minor. De bloemen gaf zij spontaan aan haar man Evert die haar al die tijd ondersteunde.
Petra en Nico
Afscheid van Petra Koeke en Nico van der Kleij
Petra
archif gebouw

Archief Historische Vereniging

Op 9 mei werd ons oude archief -het mortuarium van de Willem Arntsz Hoeve- gesloopt. De ramen, kozijnen, asbest en de snijtafel waren een paar dagen daarvoor al verwijderd. We zijn dankbaar dat we zo lang gebruik mochten maken van een bijzonder pand.
DK jubileum 2022

Jubileumnummer door het hele dorp

Inmiddels is het jubileumnummer van de Dolderse Kroniek door het hele dorp verspreid. Links en rechts hebben we al veel complimenten gekregen dat het nummer lekker veel foto’s had en dat mensen het in één ruk uitgelezen hebben. Als lid van de HVDD heeft u dit mei nummer twee keer ontvangen. Een extra om bijvoorbeeld door te geven aan uw kind of oud dorpsgenoot die niet meer in Den Dolder woont. U kunt dit nummer ook achterlaten op de leestafel van de kapper, tandarts of huisarts. We horen graag hoe u deze uitgave vond.

Ontvangen materiaal

Van Gerrit Dekker hebben we het boek ‘Soest onder vuur’ ontvangen voor ons archief. Omdat op het grensgebied tussen Den Dolder en Soest veel te vertellen valt zijn we er heel wijs mee. Dank, Gerrit!
Soest onder vuur
FB-Logo
Steeds meer (oud)Doldenaren beleven plezier aan de Facebookpagina van de HVDD. Naar aanleiding van een oude foto vullen we met z’n allen de vraagtekens in over de geschiedenis van ons dorp. U heeft een Facebookaccount nodig om op onze pagina te komen. Neem eens een kijkje!
https://www.facebook.com/historischdendolder/
logo geheugen van Zeist
Wij zijn lid van de Vereniging het Geheugen van Zeist
https://www.geheugenvanzeist.nl/over-ons/historische-vereniging-den-dolder/Email Marketing Powered by MailPoet