Rondwandeling WA Hoeve

DE VERBAZING - een historische wandeling over de Willem Arntsz Hoeve.

 

 

De Verbazing is een historische rondwandeling over het terrein van de voormalige Willem Arntsz Hoeve. U start bij het station bij het fotobord (begin parkeerplaats). U volgt de bordjes met de witte pijlen op groene ondergrond. Zij staan altijd aan de rechterzijde van de weg. Zo komt u langs de fotoborden met historische foto’s, genomen vanaf de zelfde plek waar u dan staat.

Achtergrondinformatie:

Op 1 februari 1905 kocht de Willem Arntsz Stichting te Utrecht een terrein van 207 hectare voor            ca. € 26.700,- (60.000,- gulden) om de Willem Arntsz Hoeve te vestigen. In 1906 werd begonnen met de bouw van de boerderij. Vervolgens werd geleidelijk met de bouw van paviljoens en dienstwoningen begonnen op woeste grond waarvan maar 40 hectare naaldhout en loofhout was. Na voltooiing van de eerste opzet bood de Willem Arntsz Hoeve plaats aan 552 patiënten. Dat aantal werd in de jaren 1921 t/m 1931 opgevoerd tot 902 door de bouw van de paviljoens Lorentz, van ’t Hoff, Eykman en Winkler.  In 1969 vond een scheiding plaats tussen ‘geestelijk gestoorden’ en ‘zwakzinnigen’. Die laatsten gingen vallen onder Dennendal, het tegenwoordige Reinaerde. De historische wandeling geeft een beeld van de geschiedenis van met name de Willem Arntsz Hoeve.

De Willem Arntsz Hoeve maakt tegenwoordig deel uit van Altrecht geestelijke gezondheidszorg, een samenwerkingsverband tussen verschillende psychiatrische ziekenhuizen in de provincie Utrecht.

Verklaring bij de borden:

01StationDenDolder1913.JPG

Station Den Dolder, bouwjaar 1913, opdrachtgever Nederlandse Centrale Spoorweg Maatschappij Utrecht.

 

copy_of_02Heidegezichtvanafstation1920.jpg

Gezicht op de heide voor de Willem Arntsz Hoeve 1920 vanaf het station.

 

03PaviljoenWinkler1960.JPG

Paviljoen Winkler, 1960   Gebouwd 1928  Gesloopt 1e gedeelte 1986, rest in 1990

Architect: H.F. Mertens – Bilthoven    Bestemming: 136 onrustige vrouwen

 

04PaviljoenBoerhaave1935.jpg

Paviljoen Boerhaave, 1935   Gebouwd 1912  Architect: H.F. Mertens – Bilthoven

Bestemming: 58 onrustige mannen voor bed- en badverpleging

 

05PaviljoenAntoniaenWilhelmina.JPG

Paviljoen Antonia en Wilhelmina   Gebouwd 1916   Architect: H.J. Kolk – Utrecht

Bestemming: Resocialisering van patiënten+ 9 per paviljoen

 

06PaviljoenCamper1936.jpg

Paviljoen Camper, 1936  Gebouwd 1912  Architect: W.F.M. Poggenbeek  – Amsterdam

Bestemming: vrouwen tweede klas

 

07Gehoorzaal.jpg

Gehoorzaal, 1912   Architect: W.F.M. Poggenbeek  – Amsterdam

 

08ZusterhuizendeVijverhof1948.JPG

Zusterhuizen, de Vijverhof 1948   Gebouwd 1928 - 1931   Architect: H.F. Mertens – Bilthoven

Bestemming: Huisvesting verplegend personeel + hoofdverpleegkundigen

 

09Directiegebouw1912.jpg

Directiegebouw 1912

 

10GezichtopdeWillemArntszHoeve19202.JPG

Gezicht op de Willem Arntsz Hoeve 1920

 

11Boerderijlaan1912.jpg

Boerderijlaan (Dolderseweg) 1912  (linksachter) De Boerderij  Gebouwd 1906-1909

Architect: G. van Heerde - Utrecht   Bestemming: Huisvesting 6 patiënten en twee ongehuwde boerenverplegers verplegend personeel + hoofdverpleegkundigen

Van de zelfde architect diverse personeelswoningen in deze laan en buurt

 

Meerhuisje 12

Meerhuisje 1948  Gebouwd: voor 1880

Bij aankoop van het terrein was dit het enige gebouwtje dat er stond; o.a. bewoond door Dirk Altena die voor de bevolking in de wijde omtrek roggebrood bakte. Het weiland dat er naast lag, stond ’s winters onder water, vandaar Meerhuisje.

 

13Theehuis1948.JPG

Theehuis 1948    Gebouwd 1931   Architect: H.F. Mertens – Bilthoven

 

14Zusterconversatie1912.JPG

Zusterconversatie 1912    Architect: W.F.M. Poggenbeek  – Amsterdam

 

15Bedrijfsgebouw1912.JPG

Bedrijfsgebouw 1919   Gebouwd 1912   Architect: W.F.M. Poggenbeek  – Amsterdam

Met keukens (1,2 en 3 klasse) was-, strijk-, verstelkamers, groente- en aardappelopslag, zuivelkamer. Boven op zolder kamers voor de zusters.

Broeders sliepen in de paviljoens om in noodgevallen dicht bij te zijn.

 

16Werkplaatsentherapie1950.JPG

Werkplaatsen, therapie 1950   En ketelhuis    Gebouwd 1937   Architect: H.F. Mertens – Bilthoven

 

17Vijfdeseizoen1955.JPG

Vijfde seizoen 1955   Voorheen winkeltje   Architect: Joh. Van Heerde / Utrecht

1916 Kolenloods   1955 verbouwd tot arbeidstherapiegebouw voor dames

Na verhoging van het dak, het dak rustte eerst op de stenen rand, met vijzels verhoogd.

 

18PalviljoenEykman.JPG

Paviljoen Eykman      Gebouwd 1931       Architect: H.F. Mertens – Bilthoven

Bestemming: 54 bedlegerige vrouwen


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder