Boeken

Ruim 11.000 oude boeken online.

Early Dutch Books Online geeft full-text toegang tot meer dan twee miljoen bladzijden in 10.000 boeken uit het Nederlandse taalgebied uit de periode 1781-1800.

Het project is een samenwerkingsverband van de Koninklijke Bibliotheek en de universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden. Boeken uit de Bijzondere Collecties van deze bibliotheken zijn gedigitaliseerd en op woordniveau doorzoekbaar gemaakt.

Bijzondere Collecties

De universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UB UVA), Leiden (UBL) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben een groot aantal vergelijkbare, elkaar aanvullende en soms, bij gedrukt materiaal, elkaar deels overlappende Bijzondere Collecties. De term 'Bijzondere Collecties' wordt gebruikt voor zeer uiteenlopend materiaal dat om welke reden dan ook zeldzaam, kostbaar en vaak ook kwetsbaar is. Het materiaal uit de Bijzondere Collecties wordt bewaard in depots die zijn voorzien van beveiliging en klimaatbeheersing. Het betreft oude gedrukte publicaties uit verschillende landen en in allerlei talen. Naast de gedrukte werken is er een grote hoeveelheid geschreven materiaal in de bibliotheken aanwezig, variërend van middeleeuwse manuscripten, latere handschriften, waaronder archieven van geleerden en kunstenaars, tot meer dan een miljoen brieven. Verder zijn er collecties kaarten en atlassen, prenten, foto's, sierpapier, boekbanden en typografisch materiaal.

Meer info: Earlyduchbooksonline


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder