Foto albums Den Dolder

De Historische Vereniging Den Dolder heeft een omvangrijk archief, beheerd door de Archiefcommissie. Daarin zitten veel foto’s van mensen, straten, gebouwen (interieur en exterieur), maar ook van feesten en gebeurtenissen. Veel foto’s zijn eigenlijk prentbriefkaarten gekregen van mensen of gekocht op beurzen. Prentbriefkaarten vermelden meestal geen jaar waarin de foto is gemaakt of waarin de prentbriefkaart werd gedrukt. Daarom proberen we vaak de datum te schatten aan de hand van het jaartal in het poststempel. Bij de onderschriften betekent Ps: poststempel.

Geschiedenis

In deze rubriek foto’s op het web willen we met name van onze verzamelde prentbriefkaarten wat laten zien, en wel in geschiedkundig verband. De verschillende foto’s binnen één rubriek laten dus zo mogelijke ontwikkelingen zien. Soms kan worden verwezen naar artikelen in de Dolderse Kroniek, het blad dat drie keer per jaar verschijnt en waarin over de geschiedenis van Den Dolder wordt verteld.

De twee belangrijkste “poten” waarop Den Dolder steunt als het gaat om de geschiedenis zijn de Zeepfabriek De Duif (opgericht door de fabrikant Pleines) ontstaan in het begin van de 20ste eeuw en de Willem Arntsz-Hoeve, de tweede vestiging van de Stichting Willem Arntsz uit Utrecht, Eveneens gevestigd in dit gebied in het begin van de 20ste eeuw.

Klik op één van de albums in de linkerkolom als u de foto's wilt bekijken.


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder