Album de Willem Arntsz Hoeve

De “Fundatiebrief” van de Willem Arntsz Stichting dateert al van 1461. Het gasthuis dat toen ontstond bestond uit zes “dolhuis kameren”. De voorwaarden waaraan een patiënt moest voldoen om opgenomen te kunnen worden waren: Volslagen dolheid, armlastig en ingezetene van Utrecht of al drie jaar in de stad wonen. Lang was er alleen de vestiging in Utrecht (Agnietenstraat), maar in 1905 werd grond gekocht ten behoeve van de toekomstige “Willem Arntsz-Hoeve” uit de overtuiging dat “een meer doeltreffende genezing van de lijders van krankzinnigheid gevonden kon worden door een verpleging te midden van de schoonheid en de rust der vrije natuur”. In 1906 werd begonnen met de bouw van de boerderij aan de Dolderseweg. Momenteel heet dat Boerderijlaan naar die boerderij. Voor de totaliteit van de te bouwen paviljoens werd architect Poggenbeek uit Amsterdam aangesteld. Reeds in 1911 was er een hoofdgebouw, een gehoorzaal en een bedrijfsgebouw en een tiental paviljoens. De kaart uit 1915 laat de onderlinge ligging daarvan zien.

© 2018 Historische Vereniging Den Dolder