Tentoonstelling “Schoolleven vroeger en nu” groot succes

Op zaterdag 8 november zijn we om tien uur ’s morgens nog druk bezig de laatste hand aan de tentoonstelling te leggen. Het grote wandkleed wordt opgehangen, een vitrinekast wordt ingericht en foto’s opgeplakt. Spannend vind ik het....zouden er wel mensen op af komen? Ik had me geen zorgen hoeven maken: zowel op zaterdag als op zondag komen er veel bezoekers, jong en oud, vol verhalen.
Tentoonstelling “Schoolleven vroeger en nu” groot succes

Schoolleven ook aan het strand

Eén van de eerste is de achtjarige Niels van Schuijlenborgh, die in groep vijf zit. Hij komt kijken hoe dat er nu uitziet: een echte tentoonstelling in zijn school. Hij en zijn vriendje kijken gefascineerd naar de oude schoolbankjes en gaan meteen proberen of zij ook met kroontjespennen kunnen schrijven. Intussen raak ik aan de praat met Roelof Broersma, die in 1938 naar de Hertenlaanschool ging. In 1940 werden de school en de huizen aan de Hertenlaan door de Duitsers gevorderd. De buurt, die immers grenst aan vliegveld Soesterberg, werd een sperzone. De kinderen moesten toen allemaal naar de school aan de Dolderseweg. Ze kregen de ene week ’s morgens en de andere week ’s middags les. Het was een spannende tijd. Er vielen nog al eens bommen die voor het vliegveld bedoeld waren en een paar maal stortte er een vliegtuig neer. Op 23 juni 1942, twee dagen voor Roelofs tiende verjaardag, stortte een toestel neer in de tuin van dokter Engelhard vlakbij school. Toen het toestel uitgebrand was kropen Roelof en zijn vrienden onder het hek door om boordmunitie, lichtspoorkogels en vliegtuigglas te zoeken. Roelof propte zijn zakken vol met zijn vondsten voordat hij naar school ging. Zijn handen zagen zwart van de olie en het roet. Maar niet alleen zijn handen, ook de Mariabiscuitjes in zijn zak waren zwart en vies geworden. Zijn moeder had ze meegegeven om te trakteren voor zijn verjaardag. Hij deelde ze toch maar uit – niemand vroeg gelukkig iets. Toen kwam er een agent in de klas, die iedereen streng verbood om bij het vliegtuigwrak te komen, véél te gevaarlijk! Roelof zweeg en staarde uit het raam..... Verhalen over de oorlog, Niels van Schuijlenborgh kent ze van de oma van zijn vader en hij begint te vertellen hoe oma en opa een jaar of tien geleden een Canadese familie ontmoetten, nabestaanden van een piloot die in de oorlog in Nederland was neergestort. Ze hebben die mensen geholpen om zijn graf terug te vinden en als dank daarvoor kreeg oma een beeldje cadeau. Twee jaar geleden is oma gestorven en nu heeft Niels dat beeldje, waar hij natuurlijk erg trots op is.

OP het balkon nam onze Koningin afscheid van het volk

Mijn eigen lagere schooltijd was in de jaren ’50. In die tijd werd het gebouw te klein en kwam er een lokaal bij op zolder, pal onder het dak – warm dat het was in de zomer! Zó warm, dat de juf ons soms mee naar buiten nam, dan zaten we onder de bomen met onze reken- en taalboekjes op schoot. Herinneringen aan die tijd haal ik op met oud-klasgenoten, die tijdens de tentoonstelling bij elkaar zijn gekomen voor een verhalentafel. We pakken oude schoolfoto’s erbij en de verhalen komen los. www.historischeverenigingdendolder.nl Er wordt gelachen en geplaagd alsof de tijd heeft stil gestaan. Binnenkort vertellen we daar meer over in de Dolderse Kroniek.


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder