30-08-2012 08:48 - Jan Budding

Goedemorgen,
> Ik kwam bij toeval dit weekend door Den Dolder en zag een spandoek met daarop Den Dolder 100 jaar.
> Nieuwsgierig geworden ben ik direct gaan Googlen en op uw website terecht gekomen.
> Ik ben n.l zeer geïnteresseerd geraakt in dit jubileum omdat ik in 1948 als pleegzoon van de Fam. Hendriksen op de Pleineslaan 69 ben komen wonen.
> Op 11 jarige leeftijd zijn wij verhuisd naar de Dolderseweg 206 waar wij tegenover het toenmalige badhuis waar wij dan ook dankbaar gebruik maakte.Hier zijn wij blijven wonen tot mijn 23e waarna wij nood gedwongen naar Zeist verhuisde ivm pensionering van pleegvader want wij woonde in een dienstwoning van de W.A.hoeve.Mijn pleegmoeder heeft de laatste jaren van haar leven gewoond in het verzorgingshuis van Puik wat nu is afgebroken.
> Mijn pleegvader was portier op de WA stichting en was o.m.
> medeoprichter van:
> X Belangenvereniging Den Dolder Vooruit
> X het Dr. Engelhart muziekkorps
> X de speeltuinvereniging
> Ik zelf heb als jongenssopraan een solo gezongen bij de opening van de Maria Christina kerk,gevoetbald bij Dosc, lid geweest van de W.A. Muziekclub De Krekels (samen met patiënten van de W.A.stichting). En heb op de oude School met de Bijbel gezeten met de heer Wiersma als schoolhoofd
> Al met al heb ik zeer goede herinneringen aan Den Dolder en uit dien hoofde ook zeer geïnteresseerd in het op stapel zijnde boekwerk over de geschiedenis van Den Dolder of heeft u toevallig ook nog een ex. van de jubileum kroniek .kunt u mij vertellen hoe ik in het bezit kan komen van dit boek
> Al hoewel kort dag hoop ik zondag 2 sept.en g sept. even naar Den Dolder te komen.
> Ik zag op uw site de naam Bert Blankenstein staan als deze net als ik in de zeventig is dan heb ik menig uurtje met hem en met andere vrienden doorgebracht.
> Ik weet nog wel meer namen doch dat voert hier te ver en is waarschijnlijk voor u niet interessant( maar misschien mijn hele verhaal ook wel niet) maar ik vond het leuk om u dit te laten weten
> Met vriendelijke groeten en u veel succes toewensend bij de viering van dit jubileum( is er nog een soort reünie van oud Doldernaren.
>


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder