03-02-2013 15:36 - Sophia Scholten

Ook ik wil het bestuur hartelijk danken voor het mooie jubileumboek. Ook mijn moeder, 89 jaar, geboren en getogen in Den Dolder, heeft genoten bij het doorbladeren van het boek. Ze kan nog vele verhalen vertellen bij de verschillende foto's.

Tevens wil ik graag reageren op het bericht van Klaas Haitsma.
Hij schrijft dat hij nog foto's heeft van jeugdsoos Faïsca. Wat zou ik daar graag afdrukken van willen hebben. Ik ben nl. een van de zeven oprichters van Faïsca en heb geen enkele foto uit die tijd. De oprichters van Faïsca waren: Jan Kees Barreveld, Hedie Geitenbeek, Koos Hagoort, Paul Reeskamp, Marjan v.d. Berg, Gerda de Kruyf en ondergetekende. Zou ik via de Vereniging aan zijn (email) adres kunnen komen, zodat ik hem daarover kan benaderen?


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder