Bibliotheek

In onze bibliotheek bevinden zich circa 200 boeken die op verschillende manieren ons iets te vertellen hebben over het dorp Den Dolder. Deze boeken kunt u lenen. In dit Excel bestand ziet U alle beschikbare titels. Reserveren kunt u via de secretaris@historischeverenigingdendolder.nl (tel 030-2284505)

Bijzondere collecties
De universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UB UVA), Leiden (UBL) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben een groot aantal vergelijkbare, elkaar aanvullende en soms, bij gedrukt materiaal, elkaar deels overlappende Bijzondere Collecties. De term 'Bijzondere Collecties' wordt gebruikt voor zeer uiteenlopend materiaal dat om welke reden dan ook zeldzaam, kostbaar en vaak ook kwetsbaar is. Het materiaal uit de Bijzondere Collecties wordt bewaard in depots die zijn voorzien van beveiliging en klimaatbeheersing. Het betreft oude gedrukte publicaties uit verschillende landen en in allerlei talen. Naast de gedrukte werken is er een grote hoeveelheid geschreven materiaal in de bibliotheken aanwezig, variërend van middeleeuwse manuscripten, latere handschriften, waaronder archieven van geleerden en kunstenaars, tot meer dan een miljoen brieven. Verder zijn er collecties kaarten en atlassen, prenten, foto's, sierpapier, boekbanden en typografisch materiaal.

Informatie over Den Dolder is ook te vinden op de websites van het Geheugen van Zeist en van Het Utrechts Archief.

Klik om de boekenlijst te downloaden

 © 2018 Historische Vereniging Den Dolder