Geschiedenisboek

Geschiedenisboek 100 jaar Den Dolder.  Het uitgeven van een jubileumboek is voor de vereniging tevens een mijlpaal in haar bestaan. Deze uitgave over het ontstaan en de groei alsmede de ontwikkeling van Den Dolder is een uitstekend middel om de historie van ons dorp blijvend in stand te houden. In 2012 bestond het dorp Den Dolder precies 100 jaar en werd, naast tal van activiteiten, ter gelegenheid hiervan eind 2012 een boek uitgegeven over de geschiedenis van 100 jaar Den Dolder. Alle leden ontvingen hiervan gratis een exemplaar. Helaas is het boek niet meer verkrijgbaar. Indien men het boek gelezen heeft en er afstand van zou willen doen, hetgeen eigenlijk onvoorstelbaar is, dan wil de vereniging daarvan graag in het bezit komen. U kunt dan contact opnemen met de secretaris. 

 


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder