1998

Januari 1998 1e jaargang Nr 1

- Verantwoording van de redactie
De redactie presenteert bij het eerste nummer de zes "kapstokken" waaraan zij de geschiedschrijving van Den Dolder wil ophangen: archeologie, bebouwing, bevolking, de instituties, het culturele leven en de gesproken geschiedenis van Den Dolder.

- Dolderse bodem in de prehistorie (M. van der Ploeg)
Een terugblik in de prehistorie, m.n. wat betreft de geografische veranderingen als gevolg van de laatste ijstijden en het ontstaan van het landschap zoals we dat nu kennen. Den Dolder ligt op een stukje grond dat sinds de laatste ijstijd onveranderd "hoog en droog" gebleven is.

- Een wandeling door Den Dolder (1) (N.W.J. Speelman)
Eerste deel van het verslag van een wandeling door Den Dolder samen met ex-Doldenaar Henk van Leeuwen (1919), die op zevenjarige leeftijd in Den Dolder kwam wonen en hier opgroeide. Deel 1 gaat over diens levensgeschiedenis.

- Onze omgeving in vroegere tijden (H. Sok)
Hoe zag de omgeving van Den Dolder er vroeger uit? Uit verschillende bronnen (tussen 1580 en begin deze eeuw) blijkt dat er van dichte bebossing geen sprake was.

- Een plaatsnaam aan de wandel (J. van Dijk)
Uit oude topografische kaarten en onderzoek komt naar voren dat de naam van ons dorp is ontleend aan een plek waar nu het Prins Hendriksoord aan de Soestdijkseweg ligt, zo'n drie kilometer ten noorden van het huidige centrum. Als "Tholere" wordt de naam reeds in het jaar 838 vermeld.

- D.O.S.C. (DOlderse Sport Club) (M. van der Ploeg)
Gesprek met Jan van Buren, secretaris van D.O.S.C. over de geschiedenis van deze sportvereniging, naar aanleiding van het 50-jarig jubileum op 1 november 1998.Lees verder...

Mei 1998 1e jaargang Nr 2

- Een wandeling door Den Dolder (2) (N.W.J. Speelman)
Rapportage van een denkbeeldige wandeling door Den Dolder anno 1927, aan de hand van Henk van Leeuwen. Deel 2 begint bij de Boerderijlaan en eindigt bij de dokterswoningen tegenover de voormalige Christelijke Lagere School aan de Dolderseweg.

- Langs het tuinpad van mijn vader (J. van Dijk)
Herinneringen van Jan van Dijk naar aanleiding van een luchtfoto van het laatste bombardement van de Royal Air Force in maart 1945, waarop een groot deel van de lanen en heideveldjes in de omgeving van de Pleineslaan en de Paltzerweg is te zien.

- Het veen en de herberg van "Den Dolder" (H. Sok)
Het gebied van Utrecht tot aan de Vuurse maakte vroeger deel uit van het Vrouwenklooster van Oostbroek in De Bilt. In dit gebied en de gehele omtrek van Soest, Baarn en de Vuurse werden veengronden aangetroffen. Eigendomsrechten en ontginning t.b.v. turfwinning zijn vastgelegd in diverse historische documenten. Een herberg stond bij de "brug in Den Dolder".

- "Frits, je snor moet gaan wapperen!" (M. van der Ploeg)
Verslag over de geschiedenis van het Dr. Engelhardkorps, dat dit jaar het 40-jarig jubileum viert.Lees verder...

September 1998 1e jaargang Nr 3

- Een wandeling door Den Dolder (3) (N.W.J. Speelman)
Derde en laatste deel van de rapportage van een denkbeeldige wandeling door het Den Dolder van 1927, aan de hand van Henk van Leeuwen.

- Christoph Pleines (1857 - 1936) (M. van der Ploeg)
Wie was Christoph Pleines, die misschien kan worden aangemerkt als de stichter van het dorp Den Dolder? Een korte samenvatting van zijn leven laat nog veel vragen open.

- Zeepfabriek de Duif en de Willem Arntsz Stichting (J. van Dijk)
De Willem Arntsz Stichting was vroeger een grote afnemer van zeepfabriek De Duif, die evenals particulieren profiteerde van speciale acties van de zeepfabriek. Zo sierde een "Fayence bloempot op zuil" (voor 1400 fabrieksmerkjes) de regentenkamer van de stichting.

- Zijn dromen bedrog? (H. Sok)
De plannen voor Villapark Boschwijk (1933) en wat daarvan is terechtgekomen in het gebied bij de Hertenlaan.

- Een naam: de Hazenboschschool (N.W.J. Speelman)
Het leven van de naamgever van de christelijke lagere school, het in Den Dolder woonachtige tweede kamerlid voor de ARP drs. C.P. Hazenbosch, die in 1961 bij een verkeersongeluk om het leven kwam. Hij heeft niet meer kunnen meemaken dat de vergunning voor de bouw van de school, waarvoor hij zich had ingezet, werd afgegeven.

- Bewoning in de oudheid? (M. van der Ploeg)
Vervolg van de landschappelijke beschrijving van de verre oudheid in deze streken.Lees verder...


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder