1999

Januari 1999 2e jaargang Nr 1

- Verslag van C. den Hartog, bewoner van de Willem Arntsz Hoeve (T. Bonis en J. van Dijk)
Een bewerking van het verslag van C. den Hartog, die van 1933 tot zijn dood in 1985 op de W.A.Hoeve was opgenomen en van 1933 tot 1946 daarvan persoonlijk verslag bijhield

- Onderwijs in Den Dolder (N.W.J. Speelman)
In onze dorpsgemeenschap zijn zoals gebruikelijk 3 basisscholen: Rooms-Katholiek, Protestants en Openbaar. In dit artikel wordt vooral ingegaan op de geschiedenis van de (protestantse) Hazenboschschool en haar schoolhoofden Lasterie en Wiersma.

- Een bijzondere gevelsteen (N.W.J. Speelman)
Over de geschiedenis van een bijzondere gevelsteen van een huis aan de Tolhuislaan, daterend uit 1929. De gevelsteen heeft betrekking op Afrika. Over beeldhouwer Van Yzeren is weinig bekend.

- Het grondgebied van Den Dolder (H. Sok)
Een koopakte uit 1780, waarin een deel van de grond van het Vrouwenklooster van De Bilt (zie Dolderse Kroniek 1998, nr.3), dat ook nu nog deel uitmaakt van Den Dolder, wordt verkocht aan mr. Coert Simon Sander, heer van Drakenstein.Lees verder...

Mei 1999 2e jaargang Nr 2

- Het station Den Dolder (1) (N.W.J. Speelman)
Eerste deel over de geschiedenis van het station in Den Dolder. Een schets van de ontwikkeling van de spoorwegen in de vorige en huidige eeuw.

- Uit het dagboek van pastoor Rademaker (1795 - 1872) (J. van Dijk)
Citaten uit het dagboek van pastoor Rademaker, die tussen 1837 en 1872 pastoor was van het Vuursche, Soesterse en Dolderse gebied. Stichtte tegen een een feodaal decor van grote landgoederen enerzijds en armoede anderzijds een rooms-katholieke kerk in Soesterberg. Inclusief inleiding over de adel in het gebied, de buitenplaatsen bij Huis ter Heide en Den Dolder (en hun personeelsleden) en 's lands overheid en politiek.Lees verder...

September 1999 2e jaargang Nr 3

- Het station Den Dolder (2) (N.W.J. Speelman)
Tweede uit een serie van drie artikelen. In dit deel aandacht voor de problemen met de aanleg en exploitatie van de spoorlijn tussen Utrecht en Amersfoort tussen 1860 en 1920.

- De Pfälzer am Niederrhein: de voorouders en de geboorteplaats van Christoph Pleines (M. van der Ploeg)
De geschiedenis van de voorouders van Chr. Pleines in Duitsland vanaf 1741. Zeepfabrikant Christoph Pleines kan worden beschouwd als de grondlegger van het dorp Den Dolder.

- Stamboom Pleines (M. van der Ploeg)
Een overzicht van de voorouders van Christoph Pleines van voor de komst op de Gocherheide en overzicht van de directe voorouders van Christoph Pleines vanaf vestiging op de Gocherheide.

- Leven en werken van Christoph Pleines: een overzicht van de verre van volledige kennis hieromtrent (M. van der Ploeg)
De beschikbare informatie over het leven van Chr. Pleines op een rijtje gezet, tot en met zijn verhuizing uit Duitsland naar Amersfoort in 1889 en het begin van zijn zeepfabriek aldaar.Lees verder...


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder