2000

Januari 2000 3e jaargang Nr 1

- Het station Den Dolder (3) (Nico W.J.Speelman)
Het (voorlopig) laatste deel over het station Den Dolder, waarin o.a. aandacht wordt gegeven aan een tragisch ongeval uit 1913. Hierbij kwam een jong meisje al spelend onder de trein en verloor het leven. Verder over de smalspoorverbindingen met de Willem Arntszhoeve en vliegveld Soesterberg, en het internationale treinverkeer. In 1974 werd het station op de monumentenlijst geplaatst.

- Leven en werken van Christoph Pleines (2) (Mieke van der Ploeg)
De jonge Duitse zeepfabrikant Pleines bouwt in enkele jaren een zeepfabriek op in Amersfoort, die - na een brand in 1902 - op de hei aan de spoorlijn Amersfoort - Utrecht, bij stopplaats Dolderscheweg, wordt gevestigd. Over de opbouw van het dorp Den Dolder tot en met het overlijden van Pleines in Liechtenstein (1936).

- Uit de annalen van de Dolderse Middenstandsvereniging (1) (Rob Haars)
Rob Haars bericht over de oprichting van de "Middenstandsvereeniging Den Dolder" in 1936 aan de hand van het notulenboek. Eén van de eerste activiteiten betrof het organiseren van een reisje naar Ouwehands Dierenpark voor de Dolderse jeugd.Lees verder...

Mei 2000 3e jaargang nr. 2

- Het station Den Dolder (4) (Nico W.J. Speelman)
Het vierde - en laatste - artikel van het voormalige redactielid Nico W.J.Speelman over het station van Den Dolder gaat in op de bebouwing van het station en enkele aanvullingen en correcties op de voorgaande bijdragen. Twee oude foto's worden besproken.

- Familie Boissevain en Den Dolder (Jan van Dijk)
In een uitgebreid artikel gaat Jan van Dijk in op de geschiedenis van het geslacht Boissevain. Deze familie was oorspronkelijk afkomstig uit Frankrijk, maar was eind 17e eeuw als Hugenoot uitgeweken naar Nederland. Den Dolder komt in beeld als Adolphe Boissevain in 1883 het Prins Hendriksoord aankoopt, en in de tijd daarna nog veel landerijen ten noorden van het huidige dorp: uiteindelijk het gehele gebied van de Ewijckshoeve tot aan het huidige Den Dolder. Zo werd door de familie omstreeks 1902 grond verkocht aan de zeepfabrikant Pleines en aan de regenten van de Willem Arntszhoeve.

- Uit de annalen van de Dolderse Middenstandvereniging (2) (Rob Haars)
Rob Haars vervolgt zijn berichtgeving over de geschiedenis van de Dolderse Middenstandsvereniging. Deze keer komen onder andere de feestelijkheden in verband met het 25 jarig bestaan van den Dolder in 1938 en de Sinterklaascampagne van hetzelfde jaar aan de orde. Ook heeft de middenstandvereniging zich in 1938 - met succes - sterk gemaakt voor het plaatsen van een postzegelautomaat in het dorp.Lees verder...

September 2000 3e jaargang Nr. 3

- Familie Boissevain en Den Dolder (2) (Jan van Dijk)
In deze tweede aflevering gaat Jan van Dijk vooral in op het leven van Adolphe Boissevain. Deze Amsterdamse zakenman werd in 1883 eigenaar van het Prins Hendriksoord. In 1920 kocht hij ook de buitenplaats Ewijckshoeve. Boissevain had grote belangstelling voor moderne technologie. Al in 1886 had hij een eigen telefoonlijn, die liep van Den Dolder naar Amsterdam. Boissevain overleed in 1921. In de voormalige koetsierswoning van het Prins Hendriksoord werd in 1926 de Ernst Sillem Hoeve gesticht.

- Een koekfabriek in Den Dolder. (Harm Sok)
Er zullen maar weinig mensen in Den Dolder zijn die weten dat hier een koekfabriek is geweest. Vanaf 1947 tot 1956 maakte koekfabriek Schriek, afkomstig uit Moerdijk, gebruik van de bovenste etage van een hal, die ooit in gebruik is geweest bij de voormalige zeepfabriek De Duif. Oudere inwoners van Den Dolder zullen zich de geur van peperkoek herinneren. In 1956 vertrok de fabriek naar Oosterhout.

- Uit de annalen van de Dolderse Middenstandsvereniging. (3) (Rob Haars)
Deze aflevering handelt over de jaren 1939 en 1940: over de voorbereidingen op een gezamenlijke reclamecampagne, wanbetalers, een nieuw plan voor een uitje, de effecten van de mobilisatie in 1939, de gezellige jaarvergadering in januari 1940 en de eerste gevolgen van de oorlog, waaronder het distributiesysteem. Uit het jaarverslag over 1940: "Het afgelopen jaar heeft ons veel moeilijkheden, angstige dagen, slapeloze nachten en zorgen gebracht. Maar laten we niet bij de pakken blijven zitten, want na deze tijden komen weer andere tijden."Lees verder...


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder