2001

Januari 2001 4e jaargang Nr. 1

- Herinneringen van Juffrouw Jannie van Overeem. (Mieke van der Ploeg)
Eerste aflevering van een serie "herinneringen van dorpsgenoten". Juffrouw van Overeem (1912) is één van langst-ingezetenen van Den Dolder. Zij herinnert zich nog hoe zij als schoolkind werd ontvangen door Chr. Pleines in zijn villa in Baarn. Haar vader had een kruidenierswinkel tegenover de ingang van de Willem Arntsz Hoeve. Juffrouw van Overeem was jarenlang werkzaam als kraamzuster. Zij ging in 1972 met pensioen, maar volgt nog steeds het nieuws.

- De wegen in het oude Den Dolder. (Harm Sok)
Harm Sok geeft met behulp van o.a. een landkaart informatie over de aanleg en het beheer van de wegen bij oud Den Dolder (ten noorden van het huidige dorp) in de 19e eeuw. Op die plaats kwam de weg Maartensdijk - Soestdijk samen met de weg van De Bilt naar Soestdijk. Bij beide wegen werd tol geheven. Er was een uitvoerig reglement van kracht. Ook citeert Sok uit de briefwisseling die uiteindelijk heeft geleid tot het overnemen van het onderhoud van de Embranchementstraatweg (richting Maartensdijk) door de gemeenten Zeist en De Bilt in 1915.

- Uit de annalen van de Dolderse Middenstandsvereniging. (4) (Rob Haars)
In deze aflevering: op de jaarvergadering van 20 februari 1941 komt duidelijk naar voren hoezeer de oorlogstoestand op zakelijk en persoonlijk niveau ingrijpt. In september 1941 vindt een uitje plaats naar Amsterdam. Tussen september 1941 en juli 1946 is er geen vergadering. Vrij summier wordt in de notulen ingegaan op de gebeurtenissen van de oorlogsjaren.Lees verder...

Mei 2001 4e jaargang Nr. 2

- De familie Elsendoorn. (Jan van Dijk)
De voormalige tuindersfamilie Elsendoorn trok in 1903 van Utrecht naar het prille Den Dolder, waar Jan Elsendoorn als tuinman en slachter kwam te werken bij stichting Padua van pater A.Weijers. In 1914 vertrok hij met zijn gezin naar Soesterberg. De genealogie van deze Utrechtse hoveniersfamilie gaat terug naar 1706.

- Uit de annalen van de Dolderse Middenstandsvereniging. (5) (Rob Haars)
In deze aflevering is het jaarverslag 1946, tevens het "jarenverslag 1942-43-44-45", integraal opgenomen vanwege het nu eens objectief en dan weer subjectief en emotioneel beschreven karakter ervan. Notulist Th.Hiensch stelde zich tot doel "door dit verslag eenigszins een zoo getrouw mogelijk overzicht aan ons nageslacht te verschaffen". In deze bijdrage ook aandacht voor de ledenvergaderingen van februari en juni 1947.

- Een kleine onderneming aan de Pleineslaan. (Jan van Dijk)
Over de middenstand aan Pleineslaan, in het bijzonder Handelsonderneming H.R.Cruijff die zich na de oorlog vestigde en als één van de eersten in Den Dolder beschikte over een auto.

- Oranjeboom of Oranjesprong?
In het vorige nummer van de Kroniek kwam in het interview met mevrouw Overeem het kruispunt in Baarn ter sprake, waar het nieuwe huis van Christoph Pleines stond. Wat was de juiste naam van dit kruispunt? Twee reacties uit Baarn melden dat dit kruispunt Oranjeboom werd genoemd.Lees verder...

September 2001 4e jaargang nr. 3

- Uit de annalen van de Dolderse Middenstandsvereniging. (6) (Rob Haars)
De laatste aflevering van een serie artikelen waarin wordt geput uit de notulen van de Dolderse Middenstandsvereniging. Het jaarverslag 1947 is kort. Ook in 1948 bestaat er "een tekort aan agendapunten", al wordt er door 5 leden wel vergaderd. In 1949 en 1950 zijn er succesjes in de opkomst te melden dankzij bijzondere activiteiten als een loting en een lezing. Het notulenboek eindigt in 1950.

- De familie Van Bergenhenegouwen, eerste deel. (Jan van Dijk)
Dit tuindersgezin uit Loosduinen vestigde zich in het begin van de vorige eeuw in Den Dolder. De jongste zoon Kees (1904 - 1992) hield een dagboek bij. Hij vertelt onder andere over de moeizame pogingen een kwekerij te exploiteren op de weerbarstige droge grond bij het spoor. Met tekening (1910) van de halte overweg "Dolderseweg" van Jan van Bergenhenegouwen.

- Dolderseweg, aanleg en onderhoud (1). (Harm Sok)
Op basis van eigen archiefonderzoek beschrijft Harm Sok de aanleg van de Dolderseweg omstreeks het midden van de 19e eeuw. In 1858 nam een groep vooraanstaande personen uit de omgeving het initiatief om een grindweg aan te leggen van "het huis ter Heide" naar het oude Den Dolder (nabij het huidige Prins Hendriksoord). Er werden 48 aandelen van fl 250 uitgegeven om de geraamde kosten te dekken. Naast informatie over het wegenpatroon in die tijd bevat het artikel ook teksten van brieven over de aanleg.Lees verder...


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder