2002

Januari 2002 5e jaargang nr. 1

- Dolderseweg, aanleg en onderhoud (2). (Harm Sok)
Dit nummer begint met een vervolg over de plannen van de aanleg van de "Dolderscheweg". De financiering krijgt veel aandacht. Begin 1860 werd de aanleg gegund aan aannemer Gerrit Key voor een som van fl 13.100.

- De familie Van Bergenhenegouwen, deel twee. (Jan van Dijk)
Uit de dagboeken van Kees van Bergenhenegouwen. Dit deel beschrijft de weg die Kees vanaf 1910 naar de school in Soesterberg moest afleggen. Een kaartje geeft de wandelroute naar school en kerk weer. De broers en zuster van Kees worden voorgesteld. Verder over het begin van het vliegveld op de Soesterbergse heide en een particuliere spoorwegovergang met vaste personeelsbezetting.

- Eene School met den Bijbel (1). (Rob Haars)
De Historische vereniging Den Dolder heeft de beschikking gekregen over de notulenboeken van het schoolbestuur van "Eene School met den Bijbel". Met ingang van dit nummer verzorgt Rob Haars in een aantal afleveringen een bloemlezing uit de notulen van deze eerste Dolderse school. In de eerste aflevering de oprichtingsvergadering in 1906, de benoeming van het Hoofd en de vaste aanstelling van de onderwijzer en de onderwijzeres in 1907.Lees verder...

Mei 2002 5e jaargang nr. 2

- Dolderseweg, aanleg en onderhoud (3). (Harm Sok)
In dit nummer is te lezen hoeveel de aanleg in werkelijkheid kostte, de eesrte bebouwing in de omgeving van de weg en de eerste tolgaarder. Ook wordt een lijst met tolgelden weergegeven.

- De familie Van bergenhenegouwen, deel drie. (Jan van Dijk)
Vooral een beschrijving van de inwoners en de verhalen van die inwoners van het buurtje. Er is een landkaart toegevoegd die laat zien hoe het buurtje er toen (ca 1910) uitzag.

- Eene School met den Bijbel (2). (Rob Haars)
In dit artikel gaat het vooral over de ziekte en het ontslag van de Heer G. Kat en de daaropvolgende sollicitatieprocedure.Lees verder...

September 2002 5e jaargang nr. 3

- Dolderseweg, aanleg en onderhoud (4). (Harm Sok)
Andreas Fox gaat trouwen en neemt de tolinning van zijn moeder over. De kosten van onderhoud van de weg rijzen de pan uit. De tolgelden blijken lang niet genoeg om het onderhoud te kunnen betalen. Er wordt een beroep gedaan op de gemeente.

- Eene School met den Bijbel (3). (Rob Haars)
Hierin wordt verteld hoe een juffrouw les geeft aan de school in Den Dolder, maar in Utrecht wil blijven wonen. Dat wordt door het schoolbestuur niet geaccepteerd. Dus moet voor vervanging worden gezorgd.

- De begraafplaats "Het Stille Hofje" in Den Dolder. (R.P.M. Rhoen)
Eerste van een serie artikelen van de heer R.P.M. Rhoen, gemeentearchivaris in Zeist. Hij geeft weer hoe de begraafplaats in Den Dolder tot stand is gekomen.Lees verder...


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder