2003

Januari 2003 6e jaargang nr. 1

- Eene School met den Bijbel (4). (Rob Haars)
In dit artikel worden de lesuren nuttig handwerken vastgesteld en enige hulpmiddelen hiervoor worden aangeschaft. Ook wordt de oprichting van een naai- en breischool overwogen, waar ook kinderen die al van school af zijn les kunnen krijgen tegen betaling.

- Eens reed er een tram in Den Dolder. (Harm Sok)
Een artikel over de tramlijn die vanaf halte Dolderscheweg naar de vliegkamp liep, met een lengte van 3,5 km, om mensen te vervoeren die bij de vliegdemonstraties aanwezig wilden zijn.

- De begraafplaats "Het Stille Hofje" in Den Dolder (2). (R.P.M. Rhoen)
De zorg van de heer Pleines vanuit Liechtenstein voor de door hem aangelegde begraafplaats. De pogingen om er voor de Tweede Wereldoorlog een algemene begraafplaats van te maken en hoe een stichting er in 1944 eigenaresse van werd. Lees verder...

Mei 2003 6e jaargang nr. 2

- Eene School met den Bijbel (5). (Rob Haars)
Het hoofd der school, de heer Schuitemaker, neemt afscheid. De heer A. Lasterie is zijn opvolger. Deze dient al snel bij het bestuur een lijstje in, van zaken die naar zijn mening moeten worden opgeknapt een aangeschaft. Verder blijft de kwaliteit van het handwerkonderwijs binnen het bestuur een discussiepunt. De handwerkonderwijzeres, mejuffrouw van Amstel, geeft te kennen dat zij het juister vindt dat een moeder haar wijst op fouten, dan dat deze direct daarover bij het bestuur klaagt.......

- De begraafplaats "Het Stille Hofje" in Den Dolder (3). (R.P.M. Rhoen)
Het slot van de driedelige serie, u kunt in dit verhaal onder andere lezen dat in 1947 een nieuwe ingang wordt gemaakt. Een ingezonden stuk in de Nieuwe Zeister Courant in 1966 leidt tot een spontane schoonmaakactie van de verwaarloosde begraafplaats. In dit opzicht een "continuing story!" Ook bespreekt Rhoen in deze bijdrage hoe de begraafplaats aan haar naam komt.

Mevrouw Froukje B. Hardam - van Ommen uit Zeist heeft een serie mooie boekjes met gedichten geschreven. Eén van deze boekjes heeft ze onze vereniging geschonken. Het betreft het boekje Typisch Zeist deel II. In dit boekje staan ook een paar gedichten over Den Dolder. Het gedicht over "Het Stille Hofje" vindt u in dit nummer afgedrukt.

- Christoph Pleines en de spoorwegen. (Harm Sok)
Het laatste verhaal gaat over Christoph Pleines en de problemen die hij had met de spoorwegen. Hij wilde dat de Nederlandsche Centraalspoorweg Maatschappij in 1902 in Den Dolder een station ging bouwen. Hoe hij dat probeerde te realiseren kunt u lezen in dit artikel.Lees verder...

September 2003 6e jaargang nr. 3

- Eene School met den Bijbel. (6) (Rob Haars)
In dit nummer vindt u de zesde aflevering van Eene school met den Bijbel waarin het ditmaal een klacht dat de handwerklessen op zaterdag door sommige kinderen niet geregeld worden gevolgd. De foto die we bij dit artikel hebben geplaatst komt waarschijnlijk uit 1915, maar daar zijn we niet zeker van. Als u kunt helpen met de datering, laat het ons weten.

- De Maria Christina Kerk. (Ing. H. Hoekman.)
Het volgende artikel is er één uit een serie van twee en gaat over de symboliek in de (dit jaar 50 jarige) Maria Christina Kerk. In dit rijk geïllustreerde artikel worden als eerste de ramen aan een nadere beschouwing onderworpen.

- Alexander Numan. (Albert van Silfhout)
Het laatste artikel gaat over één van de eerste ontginners van de plek die nu Den Dolder heet, Alexander Numan. Mede naar aanleiding van de vragen tijdens de historische fietstocht en op de jaarvergadering heeft de schrijver uit het materiaal wat hij als voorbereiding van de fietstocht heeft gebruik een artikel samengesteld.Lees verder...


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder