2004

Januari 2004 7e jaargang nr. 1

- Eene School met den Bijbel. (7) (Rob Haars)
Het zevende deel van de school met den bijbel gaat vooral over de personele problemen. Het blijkt dat de heer Lasterie door ziekte van de heer de Heus, voor twee moet werken en dat met plezier doet.

- Een bericht uit Dokkum over de vondst van twee cadeau-artikelen van zeepfabriek de Duif. (Nico W.J. Speelman)

- De Maria Christina Kerk. (2) (Ing. H. Hoekman.)
Het tweede deel van de Maria-Christina kerk beschrijft de symboliek van het liturgisch centrum.

- Het Vierdag-orgel, een metamorfose. (Jean Telder)
Omdat de kerk niet compleet is zonder het orgel, heeft de redaktie toestemming gekregen van de heer Jean Telder om een artikel wat hij geschreven heeft na aanleiding van de restauratie van het orgel in 1997 te herpubliceren. Lees verder...

Mei 2004 7e jaargang nr. 2

Het eerste artikel in dit nummer is van de hand van Drs. J.W. Schneider en gaat over de Ewijkshoeve, in het bijzonder over Jacqueline van der Waals en hoe zij de Ewijkshoeve als bron van inspiratie gebruikte.

Het tweede artikel is over Eene school met den Bijbel, de achtste in de reeks van Rob Haars. Het behandeld de periode rond 1913. De Historische Vereniging heeft van deze en volgende perioden weinig of geen fotomateriaal van de school en schoolklassen. Wij vragen onze lezers nog is in hun archieven te duiken en te kijken of zij iets hebben. De foto die we gebruikt hebben is wel een "oude" foto, maar niet uit genoemde periode.

Het derde artikel is een door Mieke van de Ploeg bewerkt artikel van de hand van Drs. J.C. Brugman over de luchtoorlog in onze regio. Het artikel is eerder gepubliceerd in de Biltse Grift en is met toestemming van de schrijver aangepast. Ook hier vragen wij de hulp van onze lezers.

Uit de oorlogsperiode hebben wij weinig of niets in ons archief aan fotomateriaal (bomkraters, schuilkelders, inslagschade enz) en getuigenverhalen. Ook hierover kunt u kontakt met ons opnemen. Lees verder...

September 2004 7e jaargang nr. 3

Het eerste artikel van Rob Haars is het negende in de serie over Eene school met den Bijbel. Er zijn opnieuw handwerk-perikelen en de Heer Lasterie blijkt een bij-baantje te hebben aan het Gesticht.

Het tweede artikel is een wat ouder artikel van P.H. Damsté, waarin de geschiedenis beschreven wordt van het Hotel Huis ter Heide dat op de hoek van de Amersfoortseweg en de Hobbemalaan heeft gestaan.

Het derde artikel is het laatste in een serie van twee, over de luchtaanvallen en bombardementen in de buurt van Den Dolder is van Drs. J.C. Brugman, enigszins bewerkt en samengevat door Mieke van de Ploeg. Van het afgedrukte strooibiljet is de tekst ter verduidelijking achter het artikel opgenomen.

De redaktie is nog steeds op zoek naar foto's van de school met den Bijbel en foto's en documenten uit de Tweede Wereldoorlog. Als u in het bezit bent van deze foto's of documenten, zouden wij ze graag willen kopiëren, omdat de kopieën die nu in ons bezit zijn zich niet lenen voor publikatie. Lees verder...


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder