2005

Januari 2005 8e jaargang nr. 1

Dit nummer telt drie bijdragen, elk over de beginjaren van Den Dolder.

Rob Haars vervolgt aan de hand van de notulen van de bestuursvergaderingen van "eene School met den Bijbel" de gang van zaken in de jaren 1914 t/m 1916. Voorzitter Pleines blijkt een behoorlijk feodaal heerser, die bijv. eigenmachtig beslist een kandidaat-onderwijzer af te schrijven wegens enkele geruchten (hoewel hij door het bestuur als geheel was uitgenodigd een proefles te komen geven). En het advies van de schoolcomissie Zeist om de lokalen te ventileren voert hij niet uit omdat hij dit niet goed vindt. Anderzijds moet hij een gulle sponsor van de school zijn geweest; elke onderwijzer moet nl. een verklaring ondertekenen dat hij/zij ontslagen kan worden bij overlijden van de voorzitter!

Harm Sok verdiept zich nog eens in de oorsprong van de naam van ons dorp, en de daadwerkelijke oprichtingsdatum van Den Dolder. Daarbij blijkt onze naam al in 1239 in documenten te zijn opgedoken. De officiële naam van onze buurtschap is echter pas op 1 februari 1912 vastgelegd in een gemeenteraadsvergadering, na enkele maanden gesteggel en min of meer gedwongen door voortvarendheid van de toenmalige Nederlandse Spoorwegen en het rijk bij de naamgeving van het nog te bouwen station. Over 7 jaar kunnen we dus ons eeuwfeest gaan vieren! Lees verder...

Tot slot nemen we vijf stukjes op die eerder zijn verschenen in de Dolderse Gids van 1958. De heer Staal was in de jaren '50 de beschrijver van de Dolderse geschiedenis, en we hebben veel vraag gekregen om van hem nog eens wat te publiceren. Deze serie van 5 korte stukjes beschrijft het ontstaan van Het Stille Hofje.

Mei 2005 8e jaargang nr. 2

Vanwege "60 jaar Bevrijding"wijden we het hele nummer aan de oorlog en de bevrijding. We wilden de artikelen over die tijd niet opknippen tot vervolgverhalen, maar dit keer integraal en tegelijk publiceren. Via drie invalshoeken besteden we aandacht aan Den Dolder in die tijd.

De gemeente-archivaris Pierre Rhoen gaf ons voor dit nummer toestemming om gebruik te maken van zijn artikel over de oorlogsmonumenten, waarbij we ons beperken tot de "Dolderse" monumenten. Zijn volledige artikel over alle monumenten in de gemeente Zeist is gepubliceerd in het laatstverschenen nummer van "Seyst".

Verder besteden we aandacht aan het leven op de Willem Arntszhoeve in de oorlog. De overname van het bestuur door NSB-ers, de inkwartiering van honderden patienten uit de kuststreek, de razzia's op Joodse patienten, de dappere stellingname van de dokters, etc.

Tot slot neemt mevrouw van Oostenbruggen (voor velen beter bekend onder haar meisjesnaam Marie van Zoeren, of als "tante Marie") u mee naar het leven van alledag in de oorlog. Hopelijk is haar levendige verteltrant in mijn weergave van ons gesprek bewaard gebleven! Dit speciale nummer van de kroniek is geproduceerd door Mieke van der Ploeg. Lees verder...


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder