2009

januari 2009 12e jaargang nr. 1 

In dit nummer een bijdrage van Harm Sok: Den Dolder helpt bedrijven uit de brand. Dat gebeurde in de loop van de afgelopen eeuw zelfs vijf keer. Albert van Silfhout vertelt ons in het tweede deel van zijn artikel meer over de zorg voor geestelijk gehandicapten en de rol van de Willem Arntszstichting en in het bijzonder van Schroeder van der Kolk als pionier op dit gebied. Mieke Van de Ploeg tenslotte vertelt over de geschiedenis van begraafplaats Het Stille Hofje. Van de vergunningaanvraag in 1906 via het vaak moeizame onderhoud van de begraafplaats tot de recentste geschiedenis in 2008.Lees verder...

mei 2009 12e jaargang nr. 2 

Twee artikelen deze keer: Een zeer interessant vervolg op de artikelen over Willem Arntsz uit de vorige nummers, geschreven door Albert Van Silfhout met veel foto’s van de gebouwen uit de eerste grote bouwgolf rond 1910. En een nieuw verhaal van Mieke Van der Ploeg over het echtpaar Van Zoeren-Leijdekker Lees verder...

september 2009 12e jaargang nr. 3 

Dit keer een artikel door Frits Stuurman over dokter Jellema. Hij was van 1956 tot 1968 huisarts in Den Dolder. Het tweede artikel is het slot van de reeks door Albert van Silfhout over Willem Arntsz en de Willem Arntsz stichting. Veel foto’s van de oude gebouwen. En dit keer ook kaarten met de ligging van de gebouwen, één uit 1915, ongeveer de situatie aan het einde van de eerste bouwfase (goed bruikbaar bij het artikel in het vorige nummer), en een uit 1930 waarop de tweede bouwfase goed is te situeren.Lees verder...


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder