De Dolderse Kroniek

Vier keer per jaar verschijnt de Dolderse Kroniek met een Ledenbrief waarin praktische zaken over het verenigingsleven worden meegedeeld aan de leden zoals info over vergaderingen, nieuwe aanwinsten en bijzondere activiteiten.

Kroniek Speciale uitgave oktober 2014.jpg De inhoud van de kronieken is te bekijken vanaf 1998. De mogelijkheid bestaat voor zowel leden als geïnteresseerden extra exemplaren van de Dolderse Kroniek te bestellen.

De prijs per uitgave bedraagt €4,50 per stuk (inclusief verzendkosten). Een factuur wordt door de penningmeester separaat verzonden. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst.

In onderstaande bestanden kunt u de reeds verschenen Kronieken van 1998 raadplegen. De meest recente uitgaven worden in een later stadium toegevoegd.


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder