Oral History

Het Geheugen van Zeist

Oral history ( mondelinge geschiedenis ) is in het Nederlands taalgebied een gebruikelijk begrip voor een methode van wetenschappelijk onderzoek naar het verleden op basis van mondelinge overlevering. Daarbij gaat het om het systematisch verzamelen en vastleggen van individuele herinneringen door middel van reeksen vraaggesprekken. In Nederland worden hiervoor over het algemeen de termen oral history en interview gebruikt. 

Oral history methoden kunnen delen van het verleden naar boven halen die in de collectieve herinnering of gangbare geschiedschrijving zijn verdrongen, over het hoofd zijn gezien of bewust buiten de boeken zijn gehouden.

Tijdens de jaarlijkse tentoonstelling richten wij daarom "verhalen" tafels in om herinneringen vast te leggen. Vrijwilligers voor oral history/auteurs kunnen zich melden bij de eindredacteur:

Er zijn inmiddels al verschillende Dolderse verhalen opgetekend, welke zijn te lezen op de website van het Geheugen van Zeist. Klik op de button hiernaast om direct door te gaan naar de verhalen van de dames en heren Van den Berg, Boverhuis, Doornenbal, Enthoven, Haitsma, Van Leeuwen, Oudenes, Van der Peijl, Roeland en Sluimer.

Op dezelfde site van het Geheugen van Zeist zijn onder het hoofdstuk 'Geschiedenis' ook 'verhalen' opgetekend: De Dennendal-affaire, de uitspanning Bosch en Duin, Een snelle geschiedenis van Tuut Tuut, Remia, sauzenhart van Nederland, station Huis ter Heide en Villapark Prins Hendriksoord. Onder 'markante Zeistenaren' staat een artikel over Christoph Pleines en Zeepfabriek De Duif.  


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder