Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Aanmeldingsformulier lidmaatschap/machtigingsformulier automatische incasso.

Hierbij geeft ondergetekende volmacht om de bijdrage van de jaarlijkse contributie over 2017 van € 15,= vanaf heden en daarna ieder jaar automatisch van zijn/haar rekening af te schrijven.

Geslacht© 2018 Historische Vereniging Den Dolder