ANBI

De Historische Vereniging Den Dolder beschikt over een ANBI-verklaring. Een ANBI is een “Algemeen Nut Beogende Instelling” die door de inspecteur van de belastingdienst is goedgekeurd. Het voordeel van schenken aan instellingen met zo’n verklaring is dat uw gift (geheel of gedeeltelijk) in mindering kan worden gebracht op uw belastbaar inkomen. Denk bij uw donaties ook eens aan de Historische Vereniging Den Dolder.

Met uw (jaarlijkse) bijdrage kan de Vereniging nog verder uitbouwen en meer activiteiten voor Den Dolder organiseren. Schenken aan de Historische Vereniging is een genereus gebaar! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL 77 INGB 0007 7398 16  t.n.v. Historische Vereniging Den Dolder.

 


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder