Beleidsplan

Het beleidsplan van de Historische Vereniging Den Dolder geeft voor een bepaalde periode inzicht in de plannen en geeft een indruk hoe we deze plannen willen realiseren.

Als een vereniging in aanmerking wil komen voor subsidie kan dit in deze tijd uitsluitend op basis van een goed geformuleerd beleidsplan met een bijbehorende sluitende begroting.

U kunt het HVDD Beleidsplan 2016-2020 (PDF) hier downloaden.

Visie van het bestuur op het naar buiten treden met ons materiaal

Het bestuur van de Historische Vereniging heeft een visie ontwikkeld met als thema “Samenwerken en naar buiten treden met al onze mooie bezittingen”.

Vanaf de oprichting in 1997 heeft de Historisch Vereniging Den Dolder een indrukwekkend archief opgebouwd:  foto’s, boeken, krantenknipsels, veel andere papieren stukken, wandplaten, uithangborden en allerhande voorwerpen.

Jaarlijks wordt een tentoonstelling georganiseerd, waarbij ook een keuze uit het mooie bezit ten toon wordt gesteld.

We hebben een tijdschrift, de Dolderse Kroniek, waarin historische verhalen worden gepubliceerd en waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de zaken die in ons archief aanwezig zijn.

Er kan gerust gesteld worden dat een prachtige verzameling is ontstaan door een actieve en met veel enthousiasme werkzame archiefcommissie. Ook is die commissie altijd bereid te tonen wat er aan historisch materiaal aanwezig is.

Recent werd de website geheel vernieuwd en kunnen belangstellenden kennis nemen van onze bezittingen. Ook staan er méér foto’s op de website dan voorheen. Bovendien staan er een films op die globaal iets over de geschiedenis van Den Dolder laten zien.    

Het bestuur is van mening dat we moeten streven (bijna) “alles” toegankelijk te maken via de website. Voor openbaarmaking wordt ook samengewerkt met het Geheugen van Zeist www.geheugenvanzeist.nl  


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder