Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Aanmeldingsformulier lidmaatschap/machtigingsformulier automatische incasso.

Hierbij geeft ondergetekende volmacht om de contributie ieder jaar automatisch van zijn/haar rekening af te schrijven. (€ 17,50 per jaar; prijspeil 2020)

Geslacht© 2018 Historische Vereniging Den Dolder