Vereniging

Welkom op de website van de Historische Vereniging Den Dolder

De Historische Vereniging Den Dolder is op 9 april 1997 opgericht en heeft tot doel de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis en de archeologie van Den Dolder te bevorderen en te waken over het cultureel erfgoed van Den Dolder.

De vereniging organiseert jaarlijks een tentoonstelling waarin de geschiedenis van Den Dolder centraal staat. Daarnaast brengt de vereniging voor haar leden viermaal per jaar een eigen blad uit, de Dolderse Kroniek. Onder "activiteiten" vindt u direct alle actuele onderwerpen.

Lidmaatschap

Via het aanmeldingsformulier kunt u zich opgeven als lid van de Historische Vereniging Den Dolder. Het lidmaatschap van de vereniging leidt steeds tot een stilzwijgende verlenging per kalenderjaar.

Opzegging als lid van de vereniging kan mondeling, schriftelijk of via e-mail tot stand worden gebracht en dient tenminste vier weken voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden aan de penningmeester .

Actualiteit

Voor de actualiteiten zie de laatste nieuwsbrief

 


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder