Doelstelling

Doelstelling van de vereniging

  • De doelstelling van de vereniging is de kennis en belangstelling te bevorderen op het terrein van de geschiedenis en archeologie van Den Dolder en te waken over het culturele erfgoed van Den Dolder en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De vereniging ontplooit de volgende activiteiten om die doelen te bereiken:

  • het organiseren van een jaarlijkse tentoonstelling/historisch weekend. 
  • het bevorderen van onderzoek en samenstellen van publicaties;
  • het aanleggen van historische documentatie en verzamelen en bewerken van gegevens;
  • het periodiek uitgeven van een email-nieuwsbrief met bijzonderheden betreffende de vereniging;
  • het viermaal per jaar uitgeven van een periodiek de "Dolderse Kroniek" met artikelen over de geschiedenis van Den Dolder en omliggende plaatsen;

© 2018 Historische Vereniging Den Dolder