Ledenadministratie

Een uitbreiding van ons ledenbestand zoeken we zeker ook in "een jongere doelgroep", de nieuwe inwoners van Den Dolder met belangstelling voor ons dorp. Maar uit alle leeftijdscategorieën verwelkomen wij graag nieuwe leden.

Nog geen lid?  Dan is nu het moment om u op te geven.

U kunt zich direct inschrijven door het Aanmeldingsformulier in te vullen. U ontvangt dan bovendien alle reeds verschenen nummers van de Dolderse Kroniek van het lopende jaar.  Inmiddels heeft de vereniging ruim 450 leden.

Contributie 2018

De contributie van de leden vormt de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging. De contributie voor 2018 bedraagt  € 15,-- per jaar. Nieuwe leden kunnen elk moment van het jaar toetreden tot de vereniging. 

De nieuwe leden machtigen de vereniging tot het automatisch afschrijven van de jaarlijkse contributie. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

 


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder