Links

 De provincie is overtuigd van het belang van digitale ontsluiting voor een breed publiek en heeft hiervoor financiële middelen beschikbaar gesteld.

In het kader van de ontsluiting van digitaal materiaal vindt u onderstaand een overzicht van partners waarmee de Historische Vereniging veelvuldig contact heeft en informatie uitwisselt. De samenwerking met deze organisaties zal in de toekomst verder worden uitgebreid en geïntensiveerd.

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken kunt u hier direct doorlinken naar deze pagina’s:

Geheugen van Zeist

Utrecht Altijd

De Evangelische Broeder gemeente

Zeister Historisch Genootschap

Gemeentearchief Zeist

Landschap Erfgoed Utrecht

Het Stille Hofje

Kerk Den Dolder

Daarnaast zijn onderstaande websites interessant:

Het Dolhuys - dit is een Museum voor psychiatrie in Haarlem waar veel materiaal van de WA stichting heen is gegaan, o.a. ziektebeelden met foto’s die door Dr. F.S. Meijers waren gemaakt.

Provincie- Gemeentearchief Utrecht

Historische Kring ‘Baerne’

Historische Kring D'Oude School

Hisgis

Sabine

De Utrechtse Schatkamer

Historische Vereniging Maartensdijk

Historische Vereniging Soest

Digitaal Erfgoed Nederland


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder