Statuten

Op deze pagina kunt u de volledige tekst van onze statuten van onze vereniging (PDF) hier downloaden. De Historische Vereniging is een rechtspersoon met juridische status waardoor de vereniging een partij is in het rechtsverkeer en is ingeschreven bij het handelsregister van de KvK onder nummer 40483565. Het huishoudelijk reglement kunt u hier downloaden.


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder