Vrijwilligers

De Dolderse kroniek wordt veel en graag gelezen door de leden. U zult begrijpen dat de redactie en het bestuur steeds op zoek zijn naar nieuwe artikelen. Deze verhalen moeten ook geschreven worden. Auteurs zijn dan ook zeer welkom.

Voelt u zich geroepen daarin actief te worden of ons te helpen bij de vele werkzaamheden in het archief of het organiseren van de jaarlijkse tentoonstelling?

Meldt u aan bij onze secretaris:

Door de veelheid aan activiteiten is er altijd belangstelling voor enthousiaste en kundige vrijwilligers op elk gebied.


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder