Onderwijs

De vereniging ziet educatie als één van haar taken, waarbij wordt samengewerkt met scholen in het basisonderwijs. Voor de school is een historische vereniging een belangrijke partner, omdat het onderwijs door informatieoverdracht en bijpassend lesmateriaal alsmede gebruik van historische voorwerpen, voor kinderen concreet kan worden gemaakt.

Tot deze werkgroep kunt u zich richten via het volgende email-adres:


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder