Genealogie

De belangrijkste activiteit van de werkgroep Genealogie zal zijn het verzamelen en publiceren van stamboomgegevens van families die een binding met Den Dolder hebben, zowel in heden als verleden.

We hopen dat er enthousiaste vrijwilligers zijn die archiefonderzoek willen doen en in de gelegenheid zijn om stamreeksen en andere publicatievormen aan te vullen met familieverhalen, anekdotes, foto's etc. Voor meer informatie en aanmelding  kunt u zich richten tot onze secretaris: secretaris@historischeverenigingdendolder.nl


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder