Website

De website commissie bestaat uit:

vacature....

Dick van Lier, namens het bestuur

De commissie komt zo vaak als nodig bijeen om de site naar de huidige standaarden binnen de DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) norm te ontwikkelen en te onderhouden met in acht neming van de in te zetten middelen.

Suggesties/opmerkingen voor verbeteringen aan de website kunt u voorlopig sturen naar 


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder