Bestuur

Het bestuur van de Historische Vereniging Den Dolder bestaat uit een 5-tal  personen te weten een voorzitter, secretaris, penningmeester, redacteur en archief commissaris. Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering en is aanspreekpunt voor alle lopende zaken. Het bestuur wordt ondersteund door werkgroepen en commissies voor de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Er is een gefaseerd rooster van aftreden/ herkiesbaarheid waardoor continuïteit van het bestuur van de vereniging is gewaarborgd. Momenteel maken de volgende personen deel uit van het bestuur:


Beloningsbeleid en integriteitseisen
Bestuurders en vrijwilligers voeren alle werkzaamheden voor de vereniging belangeloos uit en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten. Dit zijn kosten die redelijkerwijs gemaakt worden bij de werkzaamheden voor de vereniging bij de uitvoering van de functie.

Het bestuur van de vereniging voldoet aan de gestelde integriteitseisen van de Belastingdienst.

Publicatieplicht
Vanaf 2014 zijn ANBI’s verplicht om een aantal gegevens op internet te publiceren. Reden voor deze publicatieplicht is dat de overheid transparantie wil van ANBI’s, zodat gevers kunnen zien waar hun geld aan besteed wordt. 
Alle wettelijke informatie is door de Historische Vereniging Den Dolder op internet geplaatst zodat de vereniging voldoet aan de regels en verplichtingen van de Belastingdienst 2014.

NAW gegevens


© 2018 Historische Vereniging Den Dolder