Lidmaatschap

Via het aanmeldingsformulier hieronder kunt u zich opgeven als lid van de Historische Vereniging Den Dolder. Lid worden van onze vereniging kost u € 17,50 per jaar (prijspeil 2020). Het lidmaatschap van de vereniging leidt steeds tot een stilzwijgende verlenging per kalenderjaar.

Opzegging als lid van de vereniging kan mondeling, schriftelijk of via e-mail tot stand worden gebracht en dient tenminste vier weken voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden aan de penningmeester

Uw voor en achternaam, inclusief evt. tussenvoegsels (vb.: Gerard van den Ouden).
Straatnaam en huisnummer.
Geef hier het IBAN rekeningnummer in waarmee u wilt betalen via automatische incasso.